O nas

Firma abcGEO Usługi Geodezyjne świadczy usługi geodezyjne zarówno dla osób prywatnych jak i firm.

Firma abcGEO  istnieje na rynku usług od 1998 roku.

Od momentu powstania firma abcGEO realizuje zlecenia z zakresu geodezji oraz systemów informacji o terenie.

Zakres działalności

Zaufaj wykształconemu Specjaliście

MAPY PODZIAŁU

MAPY PODZIAŁU

MAPY PODZIAŁU

Wydzielenie obszaru gruntu zgodnie z postanowieniem i wstępnym projektem podziału, wydzielenie terenów budowlanych, wydzielenia terenów rolnych itp.

ROZGRANICZENIA

ROZGRANICZENIA

ROZGRANICZENIA

Postępowanie przed organami państwowymi mające na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego.

OBSŁUGA INWESTYCJI

OBSŁUGA INWESTYCJI

OBSŁUGA INWESTYCJI

przygotowanie map do projektu tyczenia i inwentaryzacje obiektów kubaturowych oraz mediów.

UZGODNIENIA ZUDP

UZGODNIENIA ZUDP

UZGODNIENIA ZUDP

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji zgodnie z opracowanym projektem dla narady koordynacyjnej

TYCZENIE BUDYNKÓW

TYCZENIE BUDYNKÓW

TYCZENIE BUDYNKÓW

Wyznaczenie w terenie osi lub obrysu budynku zgodnie z zatwierdzonym projektem.

TYCZENIE MEDIÓW

TYCZENIE MEDIÓW

TYCZENIE MEDIÓW

Wskazanie na gruncie przebiegu projektowanego odcinka instalacji podziemnej.

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Bezpośredni pomiar w terenie oraz uwidocznienie na mapie obiektów będących przedmiotem inwestycji t.j. budynku, przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych, energetycznych, gazowych.

WSTĘPNY PROJEKT PODZIAŁU

WSTĘPNY PROJEKT PODZIAŁU

WSTĘPNY PROJEKT PODZIAŁU

Opracowane graficzne sporządzone na bazie  mapy zasadniczej z naniesionymi projektami nowych granic, nowymi numerami działek <br />

powierzchniami etc.

TYCZENIE DZIAŁEK

TYCZENIE DZIAŁEK

TYCZENIE DZIAŁEK

 • wznowienie zniszczonych lub przesuniętych znaków granicznych
 • wyznaczenie granic na bazie aktualnej ewidencji gruntów
 • ustalenie granic ewidencyjnych na bazie dostępnych materiałów archiwalnych

Dojazd do nas

Kontakt

 • ul. Sowińskiego 37 lok.8
  05-120 Legionowo

 • 720-300-400

  601-240-815

 • biuro@abc-geo.pl

 • Geodeta uprawniony

  mgr inż. Jerzy Piotrowski